Utilizarea datelor personale. Confidențialitatea și securitatea datelor personale

Generalități:

Accesul la site-ul www.carbondynamics.ro este liber și gratuit pentru toate persoanele interesate. Pentru orice întrebare sau solicitare cu privire la Termeni și Condiții și la Politica noastră de confidențialitate, a modului de utilizare a site-ului și a informațiilor postate pe site, vă rugăm să ne contactați pe adresa de email: office@carbondynamics.ro. Echipa noastră vă va răspunde în cel mai scurt timp posibil, însă nu mai târziu de 15/30 de zile de la data transmiterii solicitării / sesizării / informațiilor, după caz.

Informații despre site. Aplicabilitate

În cadrul procesului de accesare și navigare pe www.carbondynamics.ro, există posibilitatea de a se înregistra informații despre furnizorul dumneavoastră de internet. Ori de cate ori accesați site-ul de pe un calculator/laptop/telefon mobil sau orice alt dispozitiv de comunicare electronic/smart, există de asemenea posibilitatea de a se colecta și stoca inclusiv informații referitoare la adresa IP, la tipul de motor de căutare și/sau locul din care se face accesarea site-ului, precum și informații legate de secțiunile pe care le consultați. Politica de confidențialitate se aplică tuturor activităților și informațiilor care sunt legate/continute de site-ul nostru.

Informații despre cookies.

Cookies reprezintă anumite fișiere de mici dimensiuni, care sunt stocate pe computerul/dispozitivul dumneavoastră. Aceste cookies conțin un număr unic de identificare. Putem folosi cookies pentru a înregistra numele dvs. de utilizator/IP-ul, în vederea facilitării conexiunii de fiecare dată când accesați/vizitați site-ul nostru și pentru îmbunătățirea calității serviciilor.

Confidențialitatea informațiilor

SC CARBON DYNAMICS SRL se angajează să depună toate diligențele necesare pentru a asigura confidențialitatea relației cu site-ul său. Confidențialitatea informațiilor deținute de site-ul nostru și securitatea acestora, inclusiv a bazei tehnice folosite este un principiu de bază important pentru noi.

SC CARBON DYNAMICS SRL va supraveghea serviciul furnizat în scopul asigurării funcționării optime a acestuia și pentru a îmbunătăți calitatea serviciului, ori de cate ori este necesar. Ca atare, se vor putea stoca și dezvălui anumite informații necesare și suficiente, inclusiv date cu caracter personal pentru a respecta legislația în vigoare, pentru a se îndeplini obligațiile legale față de autorități și instituții publice și/sau organe cu competență de anchetă, inclusiv pentru a se administra în mod corespunzător serviciul furnizat și/sau pentru a se proteja. Utilizatorii, în calitate de proprietari ai datelor lor personale sunt însă singurele persoane care decid cu privire la prelucrarea datelor acestora și a informațiilor lor, atunci când acestea au fost înregistrate prin intermediul site-ului. Operatorul va prelucra aceste date/informații personale numai în scopuri determinate, explicite și legitime.

Securitatea prelucrării și a datelor personale

Datele cu caracter personal prelucrate prin intermediul site-ului nostru sunt colectate și stocate în condiții de siguranță. Operatorul va lua toate măsurile rezonabile și necesare de securitate a prelucrării și va asigura confidențialitatea datelor personale prelucrate prin intermediul site-ului său și va efectua copii de siguranță a informațiilor încărcate pe site-ul sau. Copiile vor fi păstrate și actualizate în timp util și sunt efectuate pentru asigurarea securității prelucrării și pentru prevenirea oricărei forme de distrugere accidentală a acestor date și de acces neautorizat la aceste date; operatorul a luat măsuri adecvate, conform legii, pentru prevenirea accesului neautorizat la datele personale conținute de site.

Protecţia datelor personale. Informarea persoanelor vizate. Marketing

Conform cerinţelor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, modificată şi completată şi ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, SC CARBON DYNAMICS SRL are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizaţi despre dumneavoastră și/sau un membru al familiei dumneavoastră.

SC CARBON DYNAMICS SRL în calitate de operator de date cu caracter personal prelucrează, prin mijloace mixte, datele cu caracter personal furnizate de dvs., în mod liber și informat, în scopuri de administrare a site-ului www.carbondynamics.ro

Este necesar să ne furnizați datele dumneavoastră, întrucât acestea sunt indispensabile prelucrării. În lipsa acordului Dumneavoastră în vederea prelucrării datelor nu putem să vă furnizăm serviciile noastre.

Pentru scopuri de marketing și de promovare a serviciilor vom prelucra, cu acordul dvs. doar numele/prenumele, numărul de telefon mobil și/sau fix, adresa de email și/sau de corespondență și datele aferente contului de utilizator/prieten al operatorului pe rețelele de socializare.

Informaţiile prelucrate sunt destinate utilizării de către operator şi pot fi dezvăluite împuterniciților, partenerilor noștri contractuali, companiilor din același grup și autorităților publice centrale/locale, după caz și numai potrivit legii.

Conform Legii nr. 677/2001, beneficiaţi de dreptul de acces la date, de intervenţie asupra datelor, dreptul de opoziție şi de dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale. Aveți dreptul să vă opuneți, în mod gratuit și fără nicio justificare, în orice moment, prelucrării datelor dumneavoastră în scopuri de marketing. Pentru exercitarea drepturilor legale specifice, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată, pe adresa de corespondență a operatorului. De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiţiei și/sau autorității naționale de supraveghere (www.dataprotection.ro).

III  Cookies.

Un “cookie” (“browser cookie”, “HTTP cookie” sau “internet cookie”) este un fișier de mici dimensiuni, format din litere și cifre, care va fi stocat pe computer, terminalul mobil sau alt echipament de pe care se accesează Internetul. Cookie-ul este instalat prin solicitarea emisă de către un web-server unui browser (ex: Internet Explorer, Chrome, Safari) și este complet “pasiv” (nu conține programe software, viruși sau spyware și nu poate accesa informațiile de pe hard-disk-ul utilizatorului). Un cookie este format din 2 părți: numele și continutul sau valoarea cookie-ului. Mai mult, durata de existență a unui cookie este determinată; tehnic, doar webserverul care a trimis cookie-ul îl poate accesa din nou în momentul în care un utilizator se întoarce pe website-ul asociat webserverului respectiv.

De ce folosim cookies?

Această tehnologie de stocare automată a datelor este utilizată pentru a colecta informații precum tipul de browser și sistemul de operare, pagina sursă, denumirea domeniului din care vizitatorul s-a conectat la site-ul companiei etc. Folosim cookies pentru a îmbunătăți utilizarea și funcționalitatea site-ului nostru și pentru a înțelege mai bine modul în care vizitatorii utilizează acest site, precum și serviciile oferite de către acesta. 

Cum pot opri cookies?

Browserul poate fi configurat astfel încât să respingă fișierele cookie. Dezactivarea și refuzul de a primi cookie-uri pot duce la îngreunarea accesării paginilor web ale site-ului sau la imposibilitatea de înregistrare, achiziționare sau de folosire a unor funcții care necesită înregistrarea sau colectarea de informații. Setările referitoare la cookies pot fi modificate ulterior.