SC CARBON DYNAMICS SRL, în calitate de operator de date cu caracter personal și proprietar al www.carbondynamics.ro, vă informează că, în momentul în care accesați www.carbondynamics.ro, urmând să beneficiați de informațiile și/sau serviciile / produsele oferite de acesta, este necesar să consultați rubrica ”Politica de confidențialitate” și să respectați ”Termenii și condițiile” de mai jos:

www.carbondynamics.ro este un site de prezentare dedicat oricărei persoane interesate, este ușor accesibil, este gratuit ca accesibilitate și se compune din: materiale referitoare la diamantele de laborator și din materiale din domenii tangente, cum ar fi dar fără a se limita la legislație națională și internațională, articole, știri, noutăți. Aceste materiale sunt guvernate de reglementările existente în legislația în vigoare în materie.

Conținutul www.carbondynamics.ro are drept scop informarea utilizatorilor cu privire la domeniul diamantelor de laborator și promovarea produselor și serviciilor furnizate de operator.

Proprietarul site-ului are dreptul, oricând, să realizeze schimbări ale conținutului și poate aduce actualizări / îmbunătățiri / completări / modificări de structură, formă și fond, în mod unilateral, fără nicio notificare prealabilă a vreunei persoane.

Utilizatorii pot accesa/utiliza www.carbondynamics.ro numai în interes personal, cu bună credință. În cazul citării / printării / reutilizării informațiilor postate pe www.carbondynamics.ro se va face în mod obligatoriu precizarea sursei de colectare.

Utilizatorul este unicul responsabil atât față de SC CARBON DYNAMICS SRL, cât și față de terți / persoane vizate / consumatori, în legătură cu accesarea, utilizarea și manipularea conținutului.

SC CARBON DYNAMICS SRL se va asigura că pe site nu sunt publicate niciun fel de materiale de natură a aduce atingere vreunei dispoziții legale sau vreunui drept legal protejat, bunelor moravuri și eticii.

SC CARBON DYNAMICS SRL (sau oricare dintre subsidiari, afiliați, angajați, agenți, consilieri, specialiști) nu poate fi tras/ă la răspundere pentru eventualele prejudicii și/sau litigii izvorâte în legătură cu și/sau din utilizarea/reutilizarea, diseminarea și transmiterea, denaturarea uneia/mai multor părți ale conținutului, pentru orice informație folosită de terți sau site-uri cu trimitere la site-ul www.carbondynamics.ro sau pentru orice software folosit pe site-ul www.carbondynamics.ro și care poate afecta sistemul de operare al utilizatorului sau poate genera alte erori, în orice mod, cu încălcarea Termenilor și Condițiilor și a legislației în vigoare în materie.

SC CARBON DYNAMICS SRL nu poate garanta/controla actualitatea/exactitatea informațiilor prezente pe site-urile unor terți, prezentați în acest site.

Vă rugăm să înțelegeți că toate aceste precauții sunt inerente utilizării oricărui site și că    
 SC CARBON DYNAMICS SRL își asumă în mod constant misiunea de a încerca să vă ofere informații cât mai actuale și cu un grad cât mai mare de acuratețe.

Termenii și Condiţiile Site-ului pot fi modificați oricând de către SC CARBON DYNAMICS SRL, aceştia fiind opozabili Clienţilor/Utilizatorilor/Cumpărătorilor de la data afișării pe Site. Acceptarea Termenilor și Condiţiilor site-ului se confirmă prin bifarea chec boxului corespunzător din site și/.

COPYRIGHT

Conținutul www.carbondynamics.ro, constând în imagini, texte, grafice, simboluri, elemente de grafică web, scripturi, programe, logo-uri, inclusiv alte tipuri de conținut, precum și modelele care poartă simbolul „©”, sunt protejate de legile și tratatele internaționale privind protecția dreptului de autor, precum și de alte legi și tratate privind proprietatea intelectuală. Folosirea fără acordul SC CARBON DYNAMICS SRL a oricăror elemente enumerate mai sus se pedepsește conform legilor în vigoare. Conținutul paginilor acestui site nu va fi copiat, reprodus, transferat, încărcat, publicat sau distribuit în orice mod, în totalitate sau parțial, fără acordul prealabil scris al proprietarului, cu excepția stocării pe computerul personal al utilizatorului și a tipăririi de extrase din paginile acestui site exclusiv pentru uzul personal. Logo-urile care apar pe acest website sunt proprietatea www.carbondynamics.ro sau a partenerilor contractuali. Logo-urile și informațiile nu pot fi utilizate pe orice alt site, diferit de acest website, fără acordul prealabil al proprietarului, exprimat în scris.